آموزش

این شركت در راستای تعالی نیروهای خدماتی و فنی شركت های طرف قرارداد، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای سطوح مختلف، تهیه و ارسال بولتن ها و جزوات آموزشی می نماید. نمونه بولتن ها و جزوات را می توانید در بخش مدارک فنی ملاحظه بفرمایید.
علاوه بر آن كلیه كاربران و اپراتورهای تجهیزات نصب شده توسط شركت ماهیار بصورت رایگان در محل کار و یا دفتر مركزی از آموزش های تخصصی بهره مند خواهند شد.