تولید نیرو


رتبه نخست در ایران
با بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های دیزلی در کشور
- تأمین دیزل ژنراتورهای اضطراری و دائمی
- تأمین قطعات و لوازم یدكی
- سرویس و تعمیر مولدهای دیزلی نیروگاهی
- ارائه خدمات مهندسی برای ساخت و یا جابجائی نیروگاه

تبرید صنعتی


پیشتاز در احداث سردخانه، كارخانه یخ و تونل انجماد
در اقصاء‌ نقاط ایران
- خدمات مهندسی و مشاوره‌ای
- تامین كلیه تجهیزات و لوازم یدكی
- ساخت تجهیزات و لوازم جانبی صنایع برودتی
- نصب و سرویس و تعمیرات كمپرسورهای گراسو

خدمات بازرگانی


تامین و تدارك ماشین‌آلات و تجهیزات
انواع مولدهای دیزلی و گازسوز
تابلوهای الکتریکی و ملحقات آن
كمپرسورهای پیستونی و پیچی (اسكرو)
انواع قطعات و لوازم یدكی مورد نیاز
در صنایع تولید برق و برودتی