گارانتی و پشتیبانی فنی

شركت ماهیار كلیه تجهیزات تامین شده را مطابق مندرجات دفترچه گارانتی و شرایط كاركرد استاندارد كارخانجات سازنده ضمانت مینماید. تامین قطعات یدكی و پشتیبانی فنی برای مدت 15 ســـال از تعهدات شرکت میباشد. ضمناً خدمات نوین از قبیل تمدید دوره گارانتی، معاینه فنی دوره‌ ای، قراردادهای نظارت بر نگهداری، تامین قطعات و لوازم مصرفی، تامین قطعات یدكی اصلی و .... از مواردی هستند كه توسط شرکت ارائه می گردند.