پنجاهمین سال فعالیت

پیام مدیر عامل شرکت به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت:

بنام خدواند هستی بخش و با استعانت از درگاه حضرتش، اینك كه 50 سال از فعالیت شركت صنعتی ماهیار میگذرد، به یمن بركت وجود بانی و مؤسس فقید شركت، مرحوم آقای حاج حسین اردكانیان و نیز احد از یاران همراه وی، جناب‌ آقای مهندس هوشنگ بقائی نظاره گر تلألوی شكوه و عظمت ناشی از آثار و تأثیر نیم قرن فعالیت شركت، در زندگی مردم كشورمان می باشیم.
فعالیتی كه با جذب بهترین متخصصین كشور و تعلیم جوانان مستعد و تحصیلكرده، با احداث ده ها پست فشار قوی و ساخت 70 نیروگاه دیزلی برق در اقصی نقاط كشور، موجباب بهره ‌مندی بسیاری از مردم كشور را از این نعمت ارزشمند فراهم نمود. تأثیر ساخت و تجهیز اولین كارخانه‌های یخ‌سازی در كشور و یا احداث اولین سردخانه‌های میوه‌جات و مواد غذائی در بهداشت و سلامت مردم كشور، با بهترین تجهیزات و امكانات موجود وقت در دنیا بطوریكه تا هم اكنون كارا بوده و فعال می باشند مطلبی نیست كه نیاز به توصیف داشته باشد.
سنگینی ناشی از حفظ ارزش‌های بوجود آمده در نیم قرن فعالیت شركت بر دوش مدیران حاضر موجب می‌گردد این مدیران همواره با تداوم ارائه خدمات بایسته به صنایع ذكر شده فوق، همچنان سعی در اعتلای اهداف شركت داشته تا به امید خدا آیندگان نیز چون ما مفتخر به تهیه یادنامه سده شركت ماهیار گردند.