آشنایی با دیزل ژنراتورهای مولد برق اضطراری

چكیده

با گسترش روزافزون استفاده از انرژی الكتریكــی ، امــروزه كمتــر زمیــنه ای ( از زنـدگی روزمره تا فعالیتهای صنعتی و خدماتی ) را میتوان یافت كه بشدت به انرژی الكتریكی وابسته نباشد. از آنجا كه همیشه احتمال (گر چه كوچك) بروز نقص در سیستمهای تأمین برق و به تبع آن قطع برق وجود دارد، پی آمدهای قطع برق و بكارگیری تمهیداتی به منظور تأمین برق اضطراری قطعاً میبایست مورد مطالعه قرار گیرند.
مولدهای برق اضطراری بجز در موارد استثنائی دیزل ژنراتورها هستند. موارد كاربرد دیزل ژنراتورها دامنه وسیعی از مصارف كوچك ( خانگی ، صنفی ) تا مصارف عمومی و صنعتی بزرگ را در برمیگیرد .
دیزل ژنراتورها در ظرفیتهای مختلف ساخته میشوند. دیزل ژنراتورهایی كه برای مصارف اضطراری بكار میروند، از چند دهم تا حدود kVA 2000 ظرفیت دارند.
اجزا اصلی دیزل ژنراتورها ، مراحل اساسی انتخاب دیزل ژنراتور ، ملاحظات زمان طراحی و اجرای ساختمانِ محل نصب دیزل ژنراتورهای و برآورد هزینه های مربوط به دیزل ژنراتور مولد برق اضطراری از جمله مواردی هستند كه در این بولتن به آنها پرداخته شده است.
در پایان مجموعه دیزل ژنراتورهائی كه توسط شركت ماهیار ارائه میشوند معرفی شده اند.


برای دریافت متن كامل مقاله، بر روی Link فوق، كلیک راست نموده و گزینه Save Target As را انتخاب نمائید.
برای خواندن اصل مقاله از نرم افزار Acrobat Reader استفاده نمائید.
برای دریافت نسخه کاغذی مدارک فنی دکمه زیر را کلیک کنید.