سیستم نیوماتیك در مولدهای دیزلی مرلیس

چكیده

سیستم های نیوماتیك (PNEUMATIC) در مــولدهای دیزلی مرلیس در دو بخش " راه انـــــــدازی " و " كنترل و حفاظت " بكار گرفته شده اند .
نظر به اهمیت كاركرد این سیستم ها در بهره برداری مطلوب از مولد و محافظت از آن در شرایط اضطراری، آشنایی با آنها بسیار مفید و ضروری است.


برای دریافت متن كامل مقاله، بر روی Link فوق، كلیک راست نموده و گزینه Save Target As را انتخاب نمائید.
برای خواندن اصل مقاله از نرم افزار Acrobat Reader استفاده نمائید.