مدیرعامل مدیر مالی و اداری مدیر بازرگانی مدیر بخش تولید نیرو مدیر بخش تبرید صنعتی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

نام: مسعود مشكوﺓ رضوی
تولد: 25/4/1330 در مشهد
تحصیلات: لیسانس حسابداری صنعتی
سوابق کاری: 30 سال سابقه كار در امور مالی، حقوقی و مدیریت بانكی و 14 سال در شركت ماهیار
پست الکترونیکی: meshkat@mahyar.co.ir